Pedlar's Barrow

[P]edlar’s Barrow is de naam van de gelegenheidsband die ik speciaal voor de live performance(s) en studio-opnamen van After All wil samenstellen. Afgezien van een gebruikelijke set-up, wellicht uitgebreid met een 3e gitarist en 2e toetsenist, zal Pedlar’s Barrow een aantal leadvocals (m/v) tellen. Verder is het de bedoeling om de band live en in de studio aan te vullen met een deel van een symfonie-orkest. Er is nog een ander belangrijk component, maar dat voert hier te ver.

SAMENSTELLING

Het aardige is, dat Pedlar’s Barrow al wel en nog niet bestaat. Hoewel ik al langere tijd nadenk over wie in het concept zouden kunnen en willen passen, ben ik nog steeds aan het aftasten. Ik ken een hoop goede muzikanten en vocalisten. Maar de kans dat mensen die ik nu nog niet ken ook deel van Pedlar’s Barrow zullen uitmaken, is even groot.

ERVAREN

Er zijn zoveel factoren die een rol spelen. De muzikale dynamiek en structuur van After All roept om door de wol geverfde bandleden, al dan niet beroeps, die hun instrument door en door kennen, over voldoende speelplezier, teamgeest, flexibiliteit, uithoudings-, doorzettings- en incasseringsvermogen beschikken – ik ben niet makkelijk in wat ik wil horen – affiniteit met de story-line en vooral een voorliefde voor conceptuele muziek. After All kan niet droog en werktuiglijk gespeeld worden. Het is geen dingetje dat je doet. Iedereen moet er in opgaan, het zelf net zo beleven als het publiek, in het besef dat het geheel belangrijker is dan ieders individuele rol, hoe onmisbaar ook.

2020

Ik heb nog geen idee over een tijdpad, want ik werk er nu al een jaar of 5, 6 aan. In ieder geval zullen er audities komen. Als die goed uitpakken en Pedlar’s Barrow definitief vorm heeft gekregen, is de volgende stap een maandenlange periode van repeteren in een permanent ingerichte oefenruimte. Het voordeel daarvan is geen gesleep met apparatuur en telkens meteen aan de slag kunnen. Daarna zou After All, na aanscherping door enkele try-out’s, eindelijk een aantal keren uitgevoerd maar ook als dubbel-album uitgebracht kunnen worden. Live i.i.g. een ruime stage op een vaste locatie, want het is vooralsnog niet de bedoeling dat Pedlar’s Barrow gaat touren.

BUDGET

Veel is afhankelijk van het financiële plaatje en een geoliede organisatie. Pedlar’s Barrow en After All is geen liefdewerk oud papier. Daarom wordt ook wat dat betreft al intensief naar mogelijkheden gezocht. Op de After All-page lees je er meer over.